VADTemadag för de anställda om nya fokusområden
VEMMalmö universitet
TYPSeminarium
VARMalmö universitet
NÄRAugusti 2017
HURTvåkameraproduktion samt sammanfattningsfilm

Uppdrag

Malmö universitet  samlade under en temadag nära 200 medarbetare för att jobba i grupper och knäcka idéer om nya forskningsområden. De jobbade i grupper i ett 10-tal olika lokaler och dagen avslutades med en gemensam pitch där varje grupp kort fick redovisa sina idéer. Ledningen ville dokumentera dagen och de nya idéerna.

Genomförande

Det fanns ingen mening med att sända live. Det räckte med att dokumentera eftersom de flesta var på plats. Vi valde att inte vara med hela dagen utan istället fokusera på pitcharna som spelades in i sin helhet med två kameror. En helbild och en närbild på den som talade så att de kunde ses i efterhand.

Dessutom valde vi att göra en kort, sammanfattande video. I en två minuters film berättar rektorn och dekan om syftet med dagen, var de höll hus och vad som är viktigt att fokusera på som universitet. Filmen bestod av en kort intervju med rektorn, bilder från dagen och gruppernas arbete och korta utdrag ur pitcharna.

Resultat

Efter en mycket intensiv dag med många nya goda idéer är det rena slöseriet att inte dokumentera detta för medarbetarna. Playfilerna fungerade även som en slags minnesanteckning av vad grupperna kommit fram till. Och den korta filmen kunde delas på sociala medier som Facebook, Twitter och YouTube. På så sätt kom ledningen ut med budskapet vad som är viktigt att fokusera på nu – utan att röja de nya idéerna.

Läs mer om dokumentation