Case: Länsstyrelsen – Livestreaming
VADEl Prio
VEMLänsstyrelsen
TYPUtbildning, konferens
VARNalen, Stockholm
HURFyrkameraproduktion, live på intranät/Bambuser

Uppdrag

Länsstyrelsen hade under flera års tid drivit ett projekt under namnet El Prio. Syftet var att förbereda myndigheterna på ett längre elavbrott. Vad ska prioriteras och vilka ska få el först?

I den stora finalen skulle ett hundratal medverkande samlas på Nalen i Stockholm. Men det fanns tusentals ute i landet som behövde följa temadagen över Länsstyrelsens intranät. Det var också viktigt med en dialog från de som följde sändningen via webben. Det fanns också en mängd förinspelade korta videoinslag som skulle visas, både i lokalen och på nätet. Sändningen skulle bara nå behöriga.

Genomförande

Ett spännande uppdrag med mycket innehåll. Det är också en utmaning att sända över intranät som har ett högt skydd mot intrång från obehöriga, som Länsstyrelsens intranät. Men eftersom vi var tidigt involverade hade vi god tid att planera upplägget så att även tittarna på nätet fick relevant och rappt innehåll och framförallt – nådde genom brandväggar och portar.

Vi valde att sända med fyra kameror från Nalen. Tre fasta som fångade scenen och en rörlig som kunde röra sig i lokalen och göra intervjuer. På så sätt kunde vi följa det som hände på scenen, eller generera eget, unikt innehåll i pauserna genom intervjuer och förinspelade videoinslag.

Tekniskt gjorde vi de normala förberedelserna med att kolla ljud och ljus i lokalen men eftersom Nalen är en etablerad scen fanns det mesta på plats.

Resultat

Länsstyrelsen var mycket nöjda med upplägget. Detta var ett enkelt och effektivt sätt att involvera medarbetare utspridda på arbetsplatser över hela landet.

Utmaningen var istället att nå ut med en videoström så att medarbetare på Länsstyrelsen, kommuner och landsting kunde följa sändningen via sin arbetsplats och även interagera genom att ställa frågor. Där hade vi en person som enbart fångade upp flödet av frågor i chatten och förde in det som var relevant i sändningen. På så sätt kunde var och en ställa sina frågor ut sitt unika perspektiv. Sändningen sparades också i olika kapitel med rubrik över innehållet så att det kunde ses i efterhand. På så sätt dokumenterades temadagen i ett sökbart videobibliotek.

Läs mer om livestreaming