Sammanfattningsfilm


VADNew Ways of Financing Public Transport
VEMK2 - Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik
TYPHeldagsseminarium
VARMalmö Börshus
NÄRMars
HURTvåkameraproduktion + Powerpoint samt sammanfattningsfilm

Uppdrag

K2 hade arrangerat ett heldagsseminarium på Malmö Börshus och ville dokumentera föreläsningarna i sin helhet.

Genomförande

Ett av de vanligaste och mest återkommande uppdragen. Kunden vill kunna se föreläsningarna i efterhand med bra bild och ljud samt grafik. Här brukar vi använda två kameror och dessutom använder vi talarens dator som källa in i vår bildmixer. Då kan vi växla mellan helbild, närbild på talaren och det som visas på datorn – en Powerpoint eller kanske film.

Även om vi i detta fall inte livestreamade föreläsningarna, är det i princip samma lösning för oss med teknik och personal. Direkt efter att föreläsningarna är över laddar vi upp dem som playfiler på Youtube, Facebook eller kundens hemsida, eftersom bildmixen redan är klar och sparad.

Vi föreslog att komplettera detta med en kort sammanfattande film på cirka 2 minuter som kan spridas på sociala medier. Den kan fungera som en bra introduktion och ”trailer” till att se föredragen i sin helhet.

Resultat

Allt intressant innehåll från dagen dokumenterades och kunden ses i efterhand. Den sammanfattande filmen användes på sociala medier för att skapa ett intresse. Sammanfattningsvis ett mycket enkelt och effektivt sätt att sprida innehållet utanför rummet och nå fler.

Läs mer om dokumentation