Vi vet att leverans är det allra viktigaste när du vill sända live. Därför har vi arbetat fram en metod som säkerställer kvalitet och effektivitet. FrogEye utser en projektledare som ansvarar för att metoden följs och att kvaliteten säkras. I huvudsak består metoden av fyra steg:

1 Uppdragsspecificering

Tillsammans med uppdragsgivaren bestämmer vi vilket uppdraget är. Alltså hur uppdragsgivaren förväntar sig att sändningen ska se ut och vilket stöd som behövs för att genomföra videoproduktion och livesändningen. I vissa fall önskar kunden enbart dokumentation. Stödet kan se olika ut beroende på vilken erfarenhet beställaren har av videoproduktion. Därefter bestämmer vi arbetsfördelning och ett pris för uppdraget.

2 Förproduktion/research

Här inleder vi våra förberedelser för att säkerställa teknisk kvalitet och innehåll i livesändningen. Vi kontaktar platsansvariga och bokar tekniska resurser. Ett körschema skapas för att hitta flödet i programmet. Vi besöker lokalen och kontrollerar internetuppkopplingar. Kanske behöver vi komplettera med ljus- eller ljudanläggning för att sändningen ska bli lyckad. Grafik efterfrågas och förbereds för video. Efterarbetet planeras för att kunna leverera en eventuell play-fil efter sändningens slut.

3 Liveproduktion/dokumentation

Vi är på plats i god tid för att installera utrustning och provsända. Vi gör sista avstämningar med medverkande om innehåll och uppdateringar. Målet är att utföra livesändningen/dokumentationen med minimal påverkan på själva eventet. Sändningen går ut i realtid via vald streaming-leverantör till bestämd webbplats samtidigt som materialet sparas. Efter avslutat event säkrar vi materialet och riggar omgående ner vår utrustning för att kunna lämna lokalen.

4 Efterbearbetning/utvärdering

Arbetet inleds omgående med att leverera planerad dokumentation eller publicering av hela eller delar av det inspelade eventet. Det kan röra sig om en nedklippt version av livesändningen, distribution på USB-sticka eller DVD. Fakta och statistik om besökare av sändningen levereras till beställare. Samtidigt gör vi en utvärdering tillsammans med uppdragsgivaren hur uppdraget fungerat. Eventuella justeringar planeras och beställs till kommande event och sändningar.